İstanbul Sözleşmesi Nedir? Maddeleri Nelerdir?

Türkiye’de son günlerin tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ oldu. Peki, İstanbul Sözleşmesi nedir? Maddeleri nelerdir?

1 Mayıs 2011 yılında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı kabul edilen uluslararası bir sözleşmedir. İstanbul’da imzaya açılan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ Mart 2019 itibariyle 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN AMACI NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi’nin giriş kısmında yer alan, ‘kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin her türünü kınayarak’ ibaresi sözleşmenin de özeti şeklinde değerlendirilebilir. Sözleşmede, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele geniş kapsamda ele alınmıştır. Bu tür davranışlara sıfır tolerans gösterilmesini hedefleyen sözleşme; şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi gibi maddeler ile kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Sözleşmede, “Kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının bilincinde olarak” ifadesi göz önünde bulundurularak, erkek ile kadın arasındaki eşitliğin sağlanması çağrısında bulunulmuştur.

Sözleşmenin tam metnine ‘https://rm.coe.int/1680462545’ adresinden ulaşabilirsiniz…

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN BAZI MADDELER

Madde 1: Sözleşmenin Maksatları

1-Bu sözleşmenin maksatları şunlardır:

a- kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti
önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;

b- kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve
kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli
ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

  Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye'ye Yaptırım Tehdidi

c- kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara
yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

d- kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini
yaygınlaştırmak;

e- Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir
yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin
birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

2- Tarafların söz konusu Sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama
amacıyla bu Sözleşmede spesifik bir izleme mekanizması oluşturulmuştur.

“KADIN TERİMİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARI DA KAPSAYACAK”

Madde 3: Tanımlar

Bu Sözleşme maksatlarıyla:
a- “kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık
anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu
eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde
kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik
zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet
eylemleri olarak anlaşılacaktır;

b- “aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun
veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile
biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında
meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak
anlaşılacaktır;

c- “toplumsal cinsiyet”, herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun
olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve
özellikler olarak anlaşılacaktır;

d- “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu için
yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olarak anlaşılacaktır;

  Türkiye 25 Mayıs Koronavirüs Tablosu: Son 24 Satte 987 Yeni Vaka Tespit Edildi

e- “mağdur”, a ve b fıkralarında belirtilen davranışlara maruz kalan herhangi bir şahıs
olarak anlaşılacaktır;

f- “kadın” terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır.

“KADINLARA KARŞI AYRIMCILIK YAPAN YASA VE UYGULAMALAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR”

Madde 4: Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrımcılık Yapılmaması

1- Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz
kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer
tedbirleri alacaklardır.

2- Taraflar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere,
özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır:

– ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil
edecek ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edeceklerdir;

– yerine göre, yaptırımların uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı
ayrımcılığı yasaklayacaklardır;

– kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldıracaklardır.

3- Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik
tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal
veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim,
toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci
statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın
uygulanmasını temin edeceklerdir.

4- Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunması için gerekli olan özel
tedbirler, bu Sözleşme hükümlerince ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.

Sözleşmede kadına yönelik şiddetin de önlenmesine yönelik maddelere de yer verilmiştir. Bu kapsamda; farkındalığın artırılması, eğitim, profesyonel kadroların eğitilmesi, önleyici müdahale ve tedavi programları ve özel sektör ve medyanın katılımı esas alınmıştır.

Etiketler: , ,

İlgili haber

0 Yorumlar

Reklam Alanı

Güncel Döviz Kurları

Satış
Alış
USD
ABD Doları
8.3232
8.3082
EUR
Euro
9.7160
9.6985
CHF
İsviçre Frangı
9.1105
9.0524
KWD
Kuveyt Dinarı
27.3577
27.0044

Bizi Takip Et!

GOOGLE PLUS

PİNTEREST

FLİCKR

İNSTAGRAM

Reklam Alanı

Hemen Paylaş